Acest departament a fost una din raţiunile principale pentru care ELSA Internaţional a fost fondată, ELSA România concentrând de asemenea mare parte din eforturile sale pentru o colaborare cât mai eficientă cu instituţiile de drept în vederea efectuării de stagii de practică de către studenţi şi tineri jurişti.

Prin intermediul STEP, peste 500 de studenţi şi tineri jurişti fac practică în ţările în care există ELSA. Membrii ELSA România din toate Grupurile Locale au posibilitatea de a pleca în străinătate pentru a efectua stagii de practică în instituţii cu care colaboreză ELSA din respectiva ţară, iar la rândul lor ELSAcii din alte ţări pot efectua stagii de practică în România. Oportunitatea cunoaşterii altor medii juridice şi culturale prin stagiul de practică efectuat într-o altă ţară reprezintă un mod excelent de dezvoltare personală şi profesională prin care un tânăr jurist îşi oferă posibilitatea unei multiple perspective asupra dreptului şi asupra societăţii în general.

STEP contribuie, prin urmare, la dezvoltarea societăţii în ansamblul ei.

Acest program prezintă o serie de particularităţi şi principii:

  • completează educaţia celui ce efectuează stagiul prin latura pronunţat practică a programului;
  • durata stagiului variază între 2 şi 78 de săptămâni;
  • aplicantul trebuie să fie membru ELSA;
  • procesul de aplicare şi de selecţie a practicanţilor se face de către membrii ELSA Internațional împreună cu reprezentanții Grupului Local gazdă ELSA și cu viitorul angajator, având în vedere atât formularul aplicantului, cât şi formularul care conţine condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cel care aplică; în momentul în care există compatibilitate între cele două formulare, studentul sau tânărul jurist poate fi selectat pentru acel loc de practică;
  • aplicantului selectat trebuie să i se asigure o cazare completă sau, dacă nu, un stagiu plătit cu o sumă care să acopere costurile unei cazări complete.