A. Politică de confidenţialitate – membri ELSA:

Definiţii

ELSA – Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept, reprezentată atât prin filiale cât şi prin organul naţional, ELSA România şi Biroul Naţional.

Membru ELSA – acea persoana care este la acest moment parte al oricărui grup local din reţeaua internaţională ELSA sau orice persoană care a fost la un moment dat un astfel de membru, exceptându-le pe acelea care au fost excluse din ELSA.

Persoane împuternicite de ELSA România – se referă strict la membri ELSA care fac parte din comitetul de organizare al unui eveniment ELSA.

Grup local – filială ELSA dintr-un anumit oraş

Grup naţional – filială ELSA cu competenţă teritorială care există la nivelul unui stat

Utilizator – membru ELSA care foloseşte facilităţi oferite de platforma elsa.ro

platforma elsa.ro – totalitatea facilităţilor accesibile în mod gratuit la adresa web www.elsa.ro şi toate subdomeniile acesteia

 

Datele colectate

ELSA România colectează date în scopul întreţinerii bazei de date cu membrii sau în scopul înregistrării membrilor săi în platforma elsa.ro. Datele personale înseamnă numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa de email şi adresa domiciliului. În cazuri cu totul excepţionale ELSA România va cere şi CNP sau BI/CI a membrilor, în scopul înregistrării participanţilor la unele evenimente, ca urmare a voinţei acestora din urmă.

 

Obligaţii ELSA România

ELSA România se obligă să nu divulge datele personale niciunei terţe persoane.

ELSA România, prin platforma elsa.ro trebuie să asigure mijloacele tehnice ca datele personale să rămână confidenţiale. Persoanele împuternicite de ELSA România de a administra aceste date trebuie să respecte confidenţialitatea lor.

ELSA România nu colectează alte date despre utilizatori decât cele furnizate de cei din urmă.

Obligaţii utilizator

Doar membrii ELSA trebuie să respecte aceste condiţii.

Utilizatorul trebuie să furnizeze toate informaţiile necesare pentru înscrierea pe platforma elsa.ro sau pentru înscrierea la anumite evenimente.

Utilizatorul este obligat să furnizeze informaţii personale corecte şi reale.

Aplicabilitatea Politicii de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidenţialitate se aplică pe o durată nedeterminată, fiind publicată constant pe site-ul elsa.ro.

Modificarea politicii de confidenţialitate

ELSA România îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral acest document, urmând ca toţi cei care au date înregistrate pe acest site să fie anunţaţi de modificările survenite în timp util.

 

B. Politică de confidenţialitate – non-membri ELSA

ELSA România nu colectează date personale de la persoanele fizice sau juridice care nu sunt membri ai niciunui grup local sau naţional ELSA.

ELSA România respectă legile în vigoare, mai precis Legea nr. 667/2001 completată cu Legea nr. 506/2004 privind utilizarea informaţiilor de natură personală.

Dacă aveţi întrebări legate de administrarea datelor, vă rugăm să ne contactaţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 5 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>