A. Politică de confidenţialitate – membri ELSA:

Definiţii

ELSA
Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept, reprezentată atât prin
filiale cât şi prin organul naţional, ELSA România şi Biroul Naţional.

Membru ELSA
acea persoana care este la acest moment parte al oricărui grup local
din reţeaua internaţională ELSA sau orice persoană care a fost la un
moment dat un astfel de membru, exceptându-le pe acelea care au fost
excluse din ELSA.

Persoane împuternicite de ELSA România – se referă strict la membri ELSA care fac parte din comitetul de organizare al unui eveniment ELSA.

Grup local – filială ELSA dintr-un anumit oraş

Grup naţional – filială ELSA cu competenţă teritorială care există la nivelul unui stat

Utilizator – membru ELSA care foloseşte facilităţi oferite de platforma elsa.ro

platforma elsa.ro – totalitatea facilităţilor accesibile în mod gratuit la adresa web www.elsa.ro şi toate subdomeniile acesteia

Datele colectate

ELSA
România colectează date în scopul întreţinerii bazei de date cu membrii
sau în scopul înregistrării membrilor săi în platforma elsa.ro. Datele
personale înseamnă numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa de
email şi adresa domiciliului. În cazuri cu totul excepţionale ELSA
România va cere şi CNP sau BI/CI a membrilor, în scopul înregistrării
participanţilor la unele evenimente, ca urmare a voinţei acestora din
urmă.

Obligaţii ELSA România

ELSA România se obligă să nu divulge datele personale niciunei terţe persoane.

ELSA
România, prin platforma elsa.ro trebuie să asigure mijloacele tehnice
ca datele personale să rămână confidenţiale. Persoanele împuternicite de
ELSA România de a administra aceste date trebuie să respecte
confidenţialitatea lor.

ELSA România nu colectează alte date despre utilizatori decât cele furnizate de cei din urmă.

Obligaţii utilizator

Doar membrii ELSA trebuie să respecte aceste condiţii.

Utilizatorul
trebuie să furnizeze toate informaţiile necesare pentru înscrierea pe
platforma elsa.ro sau pentru înscrierea la anumite evenimente.

Utilizatorul este obligat să furnizeze informaţii personale corecte şi reale.

Aplicabilitatea Politicii de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidenţialitate se aplică pe o durată nedeterminată, fiind publicată constant pe site-ul elsa.ro.

Modificarea politicii de confidenţialitate

ELSA
România îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral acest document,
urmând ca toţi cei care au date înregistrate pe acest site să fie
anunţaţi de modificările survenite în timp util.

B. Politică de confidenţialitate – non-membri ELSA

ELSA
România nu colectează date personale de la persoanele fizice sau
juridice care nu sunt membri ai niciunui grup local sau naţional ELSA.

ELSA
România respectă legile în vigoare, mai precis Legea nr. 667/2001
completată cu Legea nr. 506/2004 privind utilizarea informaţiilor de
natură personală.

Dacă aveţi întrebări legate de administrarea datelor, vă rugăm să ne contactaţi.