Cel de-al doilea departament suport al ELSA, RU, are ca obiectiv principal membrii asociaţiei, încă de la intrarea în asociaţie.

RU acţionează ghidat de 3 principii:

– recrutare

– instruire

– motivare

Recrutarea
reprezintă raţiunea de a fi a acestui departament, selectarea de noi
membri ai asociaţiei făcându-se în 2 sesiuni, toamnă şi primăvară, din
rândul studenţilor la drept de la universităţile din țară. Aplicanţii
completează un chestionar şi susţin un interviu pe baza cărora vor fi
selectaţi. (poză interviu)

Instruirea
membrilor proaspăt recrutaţi şi a membrilor vechi se face în principal
prin intermediul trainingurilor. Acestea sunt ţinute de trainerii ELSA,
foşti membri care, trecând ei înşişi printr-o instruire riguroasă (Train
The Trainers), au acumulat cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a
instrui mai departe alţi membri.

Train The Trainers este
o sesiune de traininguri ţinută o dată la doi ani prin care membri ELSA
România devin traineri ELSA România şi asigură nevoia de instruire a
asociaţiei. Un eveniment similar are loc şi la nivel
internaţional. Acest sistem de a oferi înapoi asociaţiei o parte din
experienţa acumulată este relevant pentru modul ingenios în care ELSA
îşi autoperpetuează existenţa şi îşi valorifică propriile resurse pentru
a crea altele şi a progresa continuu.

Motivarea
este probabil latura cea mai subtilă a activităţii RU, având ca
principal scop creşterea gradului de implicare a membrilor. Prin
intermediul evenimentelor dedicate cunoaşterii membrilor între ei, a
jocurilor şi a petrecerilor, RU îşi propune creşterea coeziunii dintre
membrii, rezultând în definitiv atât într-o comunicare interpersonală
mai bună, cât şi într-o creştere a eficienţei asociaţiei.