Cel de-al doilea departament suport al ELSA, RU, are ca obiectiv principal membrii asociaţiei, încă de la intrarea în asociaţie.

RU acţionează ghidat de 3 principii:

- recrutare

- instruire

- motivare

Recrutarea reprezintă raţiunea de a fi a acestui departament, selectarea de noi membri ai asociaţiei făcându-se în 2 sesiuni, toamnă şi primăvară, din rândul studenţilor la drept de la universităţile din țară. Aplicanţii completează un chestionar şi susţin un interviu pe baza cărora vor fi selectaţi. (poză interviu)

Instruirea membrilor proaspăt recrutaţi şi a membrilor vechi se face în principal prin intermediul trainingurilor. Acestea sunt ţinute de trainerii ELSA, foşti membri care, trecând ei înşişi printr-o instruire riguroasă (Train The Trainers), au acumulat cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a instrui mai departe alţi membri.

Train The Trainers este o sesiune de traininguri ţinută o dată la doi ani prin care membri ELSA România devin traineri ELSA România şi asigură nevoia de instruire a asociaţiei. Un eveniment similar are loc şi la nivel internaţional. Acest sistem de a oferi înapoi asociaţiei o parte din experienţa acumulată este relevant pentru modul ingenios în care ELSA îşi autoperpetuează existenţa şi îşi valorifică propriile resurse pentru a crea altele şi a progresa continuu.

Motivarea este probabil latura cea mai subtilă a activităţii RU, având ca principal scop creşterea gradului de implicare a membrilor. Prin intermediul evenimentelor dedicate cunoaşterii membrilor între ei, a jocurilor şi a petrecerilor, RU îşi propune creşterea coeziunii dintre membrii, rezultând în definitiv atât într-o comunicare interpersonală mai bună, cât şi într-o creştere a eficienţei asociaţiei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 13 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>