În plan internaţional, departamentul Seminare & Conferinţe şi-a început ”cariera” încă din 1981, sub numele de ”Seminarii ştiinţifice”. După numai 2 ani de activitate s-a considerat că denumirea nu reflectă în totalitate scopul său şi a fost reintitulat punctând cele două mari evenimente specifice.

 

Departamentul Seminare & Conferinţe oferă studenţilor în drept şi tinerilor juriști oportunitatea de a comunica și de a învăța prin abordarea anumitor teme care nu sunt neapărat cuprinse în curricula de studiu. În ajutorul viitorilor practicieni, grupurile ELSA încurajează, prin organizarea de evenimente, promovarea unei mai bune înţelegeri în plan cultural, social şi legal. Activităţile prin care acest departament completează educaţia formală se concretizează următoarele evenimente:

 

Prelegerea – un discurs ținut de un specialist, pe o anumită temă juridică. Are, de regulă, structura unei plenare.

 

Discuția în plen – un eveniment în cadrul căruia doi sau mai mulţi specialişti dezbat o temă juridică specifică în faţa unui public.

 

Seminare –  acele evenimente care se desfăşoară pe o perioadă de 2 până la 7 zile şi constau în mai multe prelegeri pe o temă juridică, având structura unei plenare.

 

Conferinţe - evenimente care se desfăşoară pe o perioadă de 3 până la 7 zile şi au un conţinut mult mai ştiinţific decât seminarul, pe parcursul cărora au loc şi ateliere de lucru. Finalitatea discuţiilor din cadrul atelierelor va fi expusă sub forma unei plenare. Este recomandat să se sublinieze obiectivele atinse şi cum va fi valorificată contribuţia ştiinţifică după eveniment.

 

Cafenea juridică – un eveniment tot mai des organizat de către Grupurile Locale, cafeneaua juridică poate lua forma oricărui eveniment de mai sus. Se încearcă stabilirea unui cadru mai informal, în care participanții să poată interacționa mai ușor cu speakerii.

 

Şcolile de drept  - sunt evenimente cu o durată mai mare, între 7 și 14 zile, cu participare naţională sau internaţională. Activităţile desfăşurate în cadrul unei şcoli de drept constau în cursuri şi ateliere de lucru pe teme juridice. Este necesar ca programul academic să dureze cel puțin 20 de ore.

 

Vizitele de studiu  – oferă posibilitatea membrilor ELSA de a intra în contact cu un alt Grup Local, din ţară sau din Europa. Acestea pot fi unilaterale când un grup vizitează un alt grup, bilaterale când două grupuri se vizitează reciproc sau multilaterale când mai multe grupuri vizitează un grup. Vizitele de studiu trebuie să conţină program social și program academic la care să ia parte cel puţin 5 participanţi. Vizitele de studiu vor fi realizate cu implicarea membrilor departamentului STEP in organizarea evenimentului pe partea de receptie si program social. Când vizita de studiu este multilaterală, numărul total de participanţi trebuie să fie de cel puțin 5. Programul academic trebuie să se întindă pe parcursul a cel puţin 3 ore

 

Vizitele instituţionale - sunt evenimente care au ca scop principal vizita în sine la organizaţiile naţionale şi / sau internaţionale, guvernamentale sau non-guvernamentale, la instituţiie administraţiei publice sau private şi la universităţi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 13 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>