În plan internaţional, departamentul Seminare & Conferinţe şi-a
început ”cariera” încă din 1981, sub numele de ”Seminarii ştiinţifice”.
După numai 2 ani de activitate s-a considerat că denumirea nu
reflectă în totalitate scopul său şi a fost reintitulat punctând cele
două mari evenimente specifice.

Departamentul Seminare & Conferinţe oferă studenţilor în drept şi
tinerilor juriști oportunitatea de a comunica și de a învăța prin
abordarea anumitor teme care nu sunt neapărat cuprinse în curricula de
studiu. În ajutorul viitorilor practicieni, grupurile ELSA încurajează,
prin organizarea de evenimente, promovarea unei mai bune înţelegeri în
plan cultural, social şi legal. Activităţile prin care acest departament
completează educaţia formală se concretizează următoarele evenimente:

Prelegerea – un discurs ținut de un specialist, pe o anumită temă juridică. Are, de regulă, structura unei plenare.

Discuția în plen – un eveniment în cadrul căruia doi sau mai mulţi specialişti dezbat o temă juridică specifică în faţa unui public.

Seminare –  acele evenimente care se
desfăşoară pe o perioadă de 2 până la 7 zile şi constau în mai multe
prelegeri pe o temă juridică, având structura unei plenare.

Conferinţe – evenimente care se desfăşoară
pe o perioadă de 3 până la 7 zile şi au un conţinut mult mai ştiinţific
decât seminarul, pe parcursul cărora au loc şi ateliere de lucru.
Finalitatea discuţiilor din cadrul atelierelor va fi expusă sub forma
unei plenare. Este recomandat să se sublinieze obiectivele atinse şi cum
va fi valorificată contribuţia ştiinţifică după eveniment.

Cafenea juridică – un eveniment tot mai des
organizat de către Grupurile Locale, cafeneaua juridică poate lua forma
oricărui eveniment de mai sus. Se încearcă stabilirea unui cadru mai
informal, în care participanții să poată interacționa mai ușor cu
speakerii.

Şcolile de drept– sunt
evenimente cu o durată mai mare, între 7 și 14 zile, cu participare
naţională sau internaţională. Activităţile desfăşurate în cadrul unei
şcoli de drept constau în cursuri şi ateliere de lucru pe teme juridice.
Este necesar ca programul academic să dureze cel puțin 20 de ore.

Vizitele de studiu  – oferă
posibilitatea membrilor ELSA de a intra în contact cu un alt Grup
Local, din ţară sau din Europa. Acestea pot fi unilaterale când un grup
vizitează un alt grup, bilaterale când două grupuri se vizitează
reciproc sau multilaterale când mai multe grupuri vizitează un grup.
Vizitele de studiu trebuie să conţină program social și program academic
la care să ia parte cel puţin 5 participanţi. Vizitele de studiu vor fi
realizate cu implicarea membrilor departamentului STEP in organizarea
evenimentului pe partea de receptie si program social. Când vizita de
studiu este multilaterală, numărul total de participanţi trebuie să fie
de cel puțin 5. Programul academic trebuie să se întindă pe parcursul a
cel puţin 3 ore

Vizitele instituţionale
sunt evenimente care au ca scop principal vizita în sine la
organizaţiile naţionale şi / sau internaţionale, guvernamentale sau
non-guvernamentale, la instituţiie administraţiei publice sau private şi
la universităţi.