ELSA (”The European Law Students’ Association” / “Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept”) a fost fondată în data de 4 mai 1981,
la Viena, de către un grup de studenţi din Polonia, Austria, Ungaria şi
Germania de Vest (Republica Federală Germană). Ideea de bază a fost
promovarea legăturilor internaţionale şi a înţelegerii reciproce între
studenţii la drept de ambele părţi ale cortinei de fier.

Într-un timp foarte scurt, asociaţia s-a dezvoltat, extinzându-se înspre partea
de nord a Europei. Majoritatea Întânirilor Consiliului Internaţional se
desfăşurau la Copenhaga şi Helsinki, iar primul Biroul Internaţional a
fost găzduit la Oslo, în 1984.

În 1986, ELSA avea 9 membri activi şi 2 observatori. Structura începea să
capete o oarecare formă, Biroul Internaţional având 3 “vicepreşedinţi”,
fiecare responsabil de propria-i arie de activitate.

Departamentul “Seminarii şi Conferinţe
s-a dezvoltat rapid cu primul seminar internaţional organizat în
Tannenfelde, Germania, la mai puţin de 1 an de la formarea ELSA.

Departamentul “Activităţi Ştiinţifice” (acum “Activităţi Academice“),
avea în perspective programul de cercetare, menit să ofere asistenţă
legală folosind reţeaua ELSA pentru a strânge informaţii şi cunoştiinţe
juridice (mai târziu numit “ELSA Law Web“), şi revista
“European Yearbook of Law” / “Anuarul Dreptului European”, publicată de
către studenţi, care conţine articole semnate de profesori şi studenţi
deopotrivă (numită mai târziu “ELSA Law Review” şi mai apoi “ELSA SPEL” – “Selected Papers on European Law” / “Lucrări alese pe drept european”).

Departamentul “Programul pentru Schimburi pe Termen Scurt>” (acum “STEP – Student Trainee Exchange Programme
/ “Programul pentru Schimburi de Studenţi – Stagiari”) s-a dezvoltat
prin “Programul Canadia de Training”. În 1984 şi 1985, 13 stagiari, din 8 ţări diferite au fost trimişi în Canada. La Întâlnirea Consiliului
Internaţional de la Groningen, din Octombrie 1985, s-a născut abrevierea
STEP.

Până în 1991, ELSA avea aproape 30 de membri activi şi observatori.
Întâlnirile Consiliului Internaţional aveau deja între 100 şi 200, de
participanţi din aproximativ 15 ţări, şi numărul de stagii STEP crescuse
până la aproximativ 100. Numărul de seminarii creştea constant, iar
anul 1990 a adus o creştere semnificantă, cu 27 de seminarii în 14 ţări,
într-un singur an. Legăturile stabilite cu ILSA (”The International Law
Students’ Association” / “Asociaţia Internaţională a Studenţilor la
Drept”) şi alte organizaţii internaţionale studenţeşti şi 2 Întâlniri
Internaţionale anuale nu mai erau suficiente. Începând cu 1990 se ţin
încă 2 Întâlniri Internaţionale, şi anume Întâlniri ale Preşedinţilor.

La 12 octombrie 1992, a fost adoptată, la Bruxelles, Filozofia ELSA (Viziunea ELSA). Această viziune, “O lume dreaptă în care demnitatea umană şi diversitatea culturală sunt respectate“, a jucat un rol principal în toate activităţile ELSA.

În
anul 1995, numărul de STEP-uri crescuse la aproximativ 400 şi numărul
de seminarii era de aproape 35 pe an. Întânirile Consiliului au
continuat să crească din punct de vedere al numărului de participanţi,
atingând circa 250 de reprezentanţi din peste 30 de ţări. De asemenea au
fost incluse noi activităţi, precum Concursurile de Procese Simulate
(Moot Court Competition), un rol special fiind jucat de concursul
“Phillip C. Jessup”. ELSA şi-a intentisificat cooperarea cu Naţiunile
Unite şi Uniunea Europeană, demarând Programul pentru Drepturile Omului
şi Programul Internaţional FOCUS. În 1994, prima ediţie a GLSE-ului (”Guide to Legal Studies in Europe
/ “Ghidul pentru Studii de Drept în Europa”) a fost publicată, în urma
realizării versiunii pilot în 1992 / 1993. Mai mult, s-au realizat
legături cu asociaţii ale studenţilor la drept de pe alte continente, de
exemplu prin vizitele în Japonia şi organizarea unei şcoli de drept în
Arusha, Tanzania.

În 1993, un mic birou a fost închiriat de către ELSA Internaţional în Rue
Defacqz, Bruxelles. Dar acest birou era prea mic pentru termen lung şi
în 1995 a fost înlocuit de către ELSA House. Aceasta asigură acum, mai
mult sau mai puţin, spaţiul pentru birouri, arhivă şi locuinţe a 7
membrii ai Biroului Internaţional. Internetul a apărut în lumea ELSA în
1992 / 1993, îmbunătăţind imens posibilităţile de comunicare. Emailul a
devenit rapid unealta de comunicare în ELSA, aşa că pentru elaborarea
primului GLSE, toate informaţiile au fost strânse exclusiv prin email.
Primele pagini Gopher (1993) şi Web (1995) ale ELSA Internaţional au
urmat la scurt timp.

În 1997, numărul de seminarii internaţionale a atins 50. Ca rezultat al
dedicării de lungă durată a ELSA faţă de Naţiunile Unite privind
constituirea unei Curţi Penale Internaţionale, 2 manuale au fost
publicate pe acest subiect în 1997 şi 1998.

Dimensiunea, încă în creştere, a asociaţiei – cuprinzând acum aproximativ 40 de ţări
– necesita cercetarea unor metode de a face reţeaua mai eficientă.
Conceptul Programului de Vară ELSA House, dezvoltat în 1996, s-a
transformat în “ELSA House Training Week” / “Săptămâna
de Training la ELSA House”, în 1999, şi de asemenea s-a realizat o listă
de traineri internaţionali în timpul anului 2000.

Ce a început în 1997 ca un plan de organizare a aplicaţiilor pentru
programul STEP pe internet, de exemplu, s-a transformat în cel mai
ambiţios proiect ELSA. Prin acesta vor profita de vastele posibilităţi
oferite de către internet, întreaga reţea şi toate programele ELSA.
Pentru a 20-a aniversare a ELSA, o nouă pagină web a ELSA Internaţional,
prefaţa bazei de date ELSA ONLINE a fost lansată, şi în timpul verii anului 2001 s-au realizat primele STEP-uri stabilite prin ELSA ONLINE.

După perioada de expansiune în timpul anilor ‘90, ultimii ani au fost
concentraţi pe consolidare şi asigurarea calităţii în cadrul reţelei. În
2002 / 2003 a avut loc prima ediţie a “ELSA Moot Court Competition on WTO Law (EMC²)
/ “Concursul ELSA de procese simulate pe Dreptul Organizaţiei Mondiale a
Comerţului” şi de atunci a ajuns să fie aproape cel mai important
proiect, cu Rundele Finale Orale susţinute la Geneva.

În anul 2006, asociaţia noastră a împlinit impresionanta vârstă de 25 de
ani şi în acelaşi timp am sărbători a 50-a Întâlnire a Consiliului
Internaţional, a 40-a ediţie a revistei Synergy
(revistă de informare şi opinie destinată membrilor ELSA) şi a 5-a
ediţie a EMC². Aceasta însemnă un sfert de secol de influenţare a
vieţilor studenţilor la drept şi a tinerilor jurişti din Europa, un
sfert de secol de existenţă ca actor independent important în
comunitatea juridică Europeană. Acesta este un lucru cu care ne mândrim
şi suntem hotărâţi să continuăm tradiţia încă cel puţin alţi 25 de ani.

ELSA România este singura asociaţie a studenţilor la drept care activează la nivel naţional, reunind aproximativ 1000 de membri din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș şi Timişoara.

ELSA România a luat fiinţă în 1990, iar în 1993 a devenit membru cu drepturi depline al ELSA Internaţional.